Àrea privada

Correu electrònic Contrasenya


Implantació del sistema PAS a la planta de Chep Bellpuig

CHEP es el referent mundial en solucions d’embalatge gestionades, retornables i reutilitzables, i dona els seus serveis a les empreses més importants del mon. És una companyia fortament compromesa amb la seguretat de les persones – com queda reflectit amb el seu programa “Dany zero” – i ha obtingut nombrosos reconeixements internacionals en aquesta matèria.

Per aquest motiu han implantat el sistema PAS a la seva planta de Bellpuig, amb l’objectiu de protegir tant els empleats com tot el personal extern que accedeix a planta, reduint d’aquesta manera el risc d’accidents.

Gràcies a la tasca realitzada per Linde i Tallers Antoni Miquel, s’ha aconseguit implantar la reducció automàtica de velocitat en els carretons, de forma que les màquines redueixen la seva velocitat fins als 1,1 km/h en presència de vianants.

A més a més, la instal·lació del sistema també ha propiciat la revisió i modificació dels protocols d’accés i moviment dins la planta, amb l’objectiu de separar en la mesura del possible els vianants dels vehicles industrials, augmentant també d’aquesta forma la seguretat.

El projecte es planteja com un pilot, amb l’objectiu d’homologar i implantar el sistema per a tot el grup a nivell Europeu.

ICNITA SAFETY