Àrea privada

Correu electrònic Contrasenya


  • TAG o INLET (microship amb una antena).

    TAG o INLET (microship amb una antena).

  • Característiques diferencials de la RFID.

    Característiques diferencials de la RFID.

RFID

RFID: Ràdio Freqüència d'IDentificació

És una tecnologia d'emmagatzematge i recuperació de dades sense fil que utilitza dispositius denominats etiquetes o tags RFID. El propòsit fonamental de la tecnologia RFID és transmetre el codi identificatiu vinculat a un objecte, persona o vehicle mitjançant freqüències de RF (Ràdio Freqüència).

Un sistema RFID consta de tres components:

1.  Etiqueta o tag RFID: composta per una antena, un transmissor de ràdio i un xip. El propòsit de l'antena és permetre-li al xip, el qual conté la informació, transmetre la informació d'identificació de l'etiqueta. Existeixen diversos tipus d'etiquetes i diversos tipus de memòria: 

  • Sol lectura 
  • De lectura i escriptura 
  • Anticolisión. Es tracta d'etiquetes especials que permeten que un lector identifiqui diverses al mateix temps (habitualment les etiquetes han d'entrar una a una en la zona de cobertura del lector).

2.  Lector de RFID: compost per una antena, un transmissor i un decodificador. El lector envia periòdicament senyals per a rebre si hi ha algun tag en els seus voltants. Quan capta un senyal d'una etiqueta (la qual conté la informació d'identificació d'aquesta), extreu la informació i la hi transmet al subsistema de processament de dades. 

3.  Subsistema de processament de dades o Middleware RFID: proporciona els mitjans de procés i emmagatzematge de dades. 

ICNITA SAFETY