Àrea privada

Correu electrònic Contrasenya


El present document estableix les Condicions Generals d’Ús del lloc WEB d’ICNITA S.L., societat les dades registrals de la qual es mostren a continuació:

Domicili Social

ICNITA SL
C/ Onyar Núm. 61
Polingesa, Sector llevant
E-17457 Riudellots de la Selva
Girona
Espanya

N.I.F: B17795519
Inscrita al Registra Mercantil de Girona el 02-04-2004, Tomo: 2101, Libro: 0, Folio: 14, Sección: 8, Hoja: GI 34808

Avis legal

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les websites www.icnitasafety.com, així com el dels elements continguts en la mateixa ( que inclouen, entre altres, imatges, so, àudio, vídeo, software o texts) pertanyen a ICNITA S.L. o, en el seu cas, a terceres persones. L’USUARI podrà visualitzar els elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc ur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per l’ús personal i privat, quedant per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, de distribució així com la seva modificació, alteració o descompilació.

La utilització dels serveis i/o continguts del lloc WEB per part dels usuaris suposa i expressa l’acceptació de totes les Condicions Generals d’Ús de la versió publicada en el present lloc web, així com la política de protecció de dades. Així mateix ICNITA no es pot fer responsable i no s’ho fa del contingut dels lloc WEB externs que puguin estar enllaçats.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que algun dels continguts de la WEB d’ICNITA de propietat de ICNITA S.L., vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà de remetre un comunicat a info@icnita.com, al número de fax 972 394 019 amb la següent informació: Nom i Cognoms adreça postal i adreça de correu electrònic de l’afectat o, en el seu cas, de la persona autoritzada per actuar en el seu nom, indicant el títol en virtut del qual ostenta la representació.

Declaració per part del reclamant en la que afirmi ser el titular dels drets suposadament infringits, incloent-hi la seva firma, física o digital.

Descripció detallada dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la situació exacte dins del portal web.

Modificacions

ICNITA S.L. es reserva el dret d’efectuar les modificacions que es considerin oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, unilateralment i sense avís previ, nous continguts i/o serveis, així com la forma en que aquests apareixen presentats i localitzats. De la mateixa manera, el client accepta que ICNITA S.L. es reservi els drets a modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d’ús, així com les especificades a cada servei ja sigui el seu caràcter gratuït o remunerat. Llevat que es digui el contrari al que s’estableix en aquest document, la introducció de qualsevol característica que modifiqui els actuals serveis i/o la introducció de nous serveis quedaran subjectes a les presents condicions d’ús.

Exclusió de garanties

ICNITA S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc WEB i dels serveis.

Confidencialitat i protecció de dades

Qualsevol dada de caràcter personal que els usuaris proporcionin per la utilització dels serveis i/o continguts d’aquest WEB estarà subjecte a la nostra política de protecció de dades.

ICNITA SAFETY