Àrea privada

Correu electrònic Contrasenya


  • Reducció de riscos d'accidents amb persones

    Reducció de riscos d'accidents amb persones

  • PAS - Sistema Alerta de Persones

    PAS - Sistema Alerta de Persones

  • Protecció als conductors externs amb PAS

    Protecció als conductors externs amb PAS

Solució PAS

ICNITA SAFETY és fabricant de solucions per a la millora de la seguretat en carretons amb la finalitat d'augmentar la prevenció de riscos laborals i prevenir accidents entre carretons i vianants, així com d'altres funcionalitats que aportin la millor garantia d'ús responsable per part de les empreses.

La solució PAS (Sistema Alerta de Persones) minimitza els riscos per atropellament entre carretons i vianants en zones de treball comuns.

MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL ENTRE CARRETONS I PERSONES

El sistema d'alerta de vianants (PAS) és una solució que adverteix als conductors dels carretons quan detecta vianants en distàncies ajustables de 1 metre a 6,5 metres. Els vianants han de dur clauers electrònics (Tags) que emeten quan un carretó els detecta alertant al conductor del risc.

Principals característiques de funcionament i tipus d'alertes:

Detecció de vianants en l'àrea d'influència dels carretons 
Detecció davantera de mínim 0,5 metres a 6,5 metres en òptimes condicions
Detecció davantera de mínim 0,5 metres a 6,5 metres en òptimes condicions
Deteccions laterals fins a 4 metres 
Facilitat d'implementació pel distribuïdor
Durabilitat i robustesa dels dispositius que conformen el sistema 
Possibilitat d'implementació en creus, no solament en carretons 

Tipus d'alertes

Avisos visuals al conductor (Opcionalment acústics) 
Ralentització de la velocitat del carretó (Si el model ho permet)

Àrees d'aplicació: 

Zones de càrrega/descarrega de conductors externs. Es tracta de persones que no coneixen les instal·lacions i que corren amb un alt risc d'accidents en les empreses per l'espai que comparteixen amb els carretons. 

Zones amb poca visibilitat en creus entre vianants i carretons. Sortides de passadissos de magatzem. 

Espais o àrees de treball compartits entre carretons i vianants, com lineals de producció on les zones són molt limitades tant en la circulació del vianant com de la carretons. 

Avantatges de la solució PAS: 

Augment dels seus nivells de prevenció en zones d'alt risc 
Major control de les persones externes 
Reducció d'indemnitzacions per accidents
Negociació de pòlisses d'assegurances amb reducció de quotes 
Diferenciació amb altres solucions que no discriminen obstacles de persones

Limitacions de la solució PAS: 

Carretons fins a 3,5 tones de càrrega (Retràctils i contrapesades)
Velocitats òptimes entre 6 Km/h i 8 Km/h


ICNITA SAFETY